• MASİVA
  Masiva executive manager desksMasiva üst düzey yönetici masası
 • RECEPTIONRESEPSİYON
  Design and manufacture of your desksÖzel bankolarınızın tasarımı ve imalatı
 • PRÖMİYER
  MEETING ROOMPRÖMİYER
  TOPLANTI ODASI
  Prömiyer meeting table, stands out with its rich stance and ergonomics structure, the top tables are manufactured in double thickness.Prömiyer Toplantı masası Zengin duruşu ve ergonomi yapısıyla farklı kılmaktadır, üst tablalar çift kalınlık ile üretilmiştir.
 • QX MASA
  Designed in a modern and aesthetic sense, the QX desk set demonstrates the perfect harmony of wood and metal.Modern ve estetik çizgileri anlayışı içerisinde tasarlanan QX masa takımı, ahşap ve metalin mükemmel uyumunu ortaya koymaktadır.
 • PANEL GLASS RECEPTIONPANEL CAM RESEPSİYON
  Panel glass reception is produced as modular by connecting to each other. Welcome reception, hospital reception, hotel reception, reception desk can be used in such places.Panel cam resepsiyon birbirine bağlanarak modüler olarak olarak üretilmektedir. Karşılama resepsiyonu, hastane resepsiyonu, otel resepsiyonu, danışma resepsiyon gibi yerlerde kullanılabilir.
 • LIBRARYKÜTÜPHANE
 • HOTEL FURNITUREOTEL MOBİLYALARI